ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มี.ค. 59 ทำฝายชะลอน้ำร่วมกับเขื่อนสิริกิตติ์ ณบ้านปิงหลวง
26 มี.ค. 59 สอบนักเรียนชั้นม.1และ ม.4
ร.ร.เมืองลีประชาสามัคคี/ชุดนักเรียน โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี