รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
47 หมู่ 1   ตำบลปิงหลวง  อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์แฟกส์ -
Email : muanglee@muangleeschool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :