ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
47 หมู่ 1   ตำบลปิงหลวง  อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์โทรสาร -
Email : muanglee@muangleeschool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน