ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับครูกุลชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ ครูกุลชาติ  ชัยมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ได้รับการอนุมัติให้ย้ายไปทำการสอน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,10:31   อ่าน 156 ครั้ง