ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดแดนเซอร์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดแดนเซอร์
เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคชุดแดนเซอร์ทุกท่าน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีกำหนดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน โดยโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีจะส่งประกวดวงดนตรีสตริง และวงดนตรีลูกทุ่ง นั้น
ด้วยทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างไกล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียน ๑๓๑ คน มีความขาดแคลนงบประมาณในการ สนับสนุนชุดชุดแดนเซอร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเพียงพอ ซึ่งในการนี้ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคชุดแดนเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีตามที่ท่านเห็นสมควร


โปรดติดต่อกลับ
นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 083-319-6108
นายวรรณศร แสงสง่า ครู โทร 098-663-4687
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,15:18   อ่าน 568 ครั้ง