ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีรชาติ ภิยะ
พนักงานราชการ

นายกิตติพันธ์ ท่าชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำฝน ตุ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง