กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 097-923-2027
อีเมล์ : Sdangjeera@gmail.com

นายวีรชาติ ภิยะ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 089-952-5317
อีเมล์ : weerachat5347@gmail.com

นายกิตติพันธ์ ท่าชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำฝน ตุ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง