ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอาทิตย์ มาอิ่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทัตพิชา พลทิพย์
ครูอัตราจ้าง