ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมงคล เวติวัฒนา
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดำรง
ครูอัตราจ้าง