ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ ร.ร.เมืองลี
มาก
ปานกลาง
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2011
ปรับปรุง 12/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 996655
Page Views 1562864
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ตาลชุม ท่าวังผา 054718446 , 0612914470
2 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ปิงหลวง นาหมื่น -
3 โรงเรียนเมืองแงง แงง ปัว 054688831
4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ดู่พงษ์ สันติสุข 054602006
5 โรงเรียนเชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง 054-797017