ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันอังกะลุง(ม.1-6) ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : วงมะแข่นหอม
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2558,05:11   อ่าน 672 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรีฑามัธยมน่านเกมส์ 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนุศรา แก้วคำมี
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2558,05:08   อ่าน 819 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรีฑามัธยมน่านเกมส์ 2558
ชื่อนักเรียน : นายอติวิชญ์ ทิศหน่อ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2558,05:06   อ่าน 836 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกรีฑานักเรียนเรียนรวม (ระดับประเทศ)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:43   อ่าน 666 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน น่าน1 ปี 2557 (คอมพิวเตอร์)
ชื่อนักเรียน : สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:42   อ่าน 716 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน น่าน1 ปี 2557 (การงานอาชีพ)
ชื่อนักเรียน : สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(กอท.)
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:41   อ่าน 626 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน น่าน1 ปี 2557 (สุขศึกษาและพลศึกษา)
ชื่อนักเรียน : สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:41   อ่าน 622 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน น่าน1 ปี 2557 (สังคมศึกษา)
ชื่อนักเรียน : สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:40   อ่าน 633 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน น่าน1 ปี 2557 (วิทยาศาสตร์)
ชื่อนักเรียน : สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:39   อ่าน 645 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน น่าน1 ปี 2557 (คณิตศาสตร์)
ชื่อนักเรียน : สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:39   อ่าน 742 ครั้ง