ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน น่าน1 ปี 2557 (คอมพิวเตอร์)
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์)
รายละเอียดผลงาน
แถวยืน(ซ้าย-ขวา) นายสุธีรัตน์ ฐานะโพคิน , นายพงศกร  สุทธิ . นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว (ครูผู้ฝึกสอน) , นายอติวิชญ์  ทิศหน่อย , นายอภิวัฒน์  ต๊ะนนท์
แถวนั่ง(ซ้าย-ขวา) เด็กชายพีรคนน์  สร้อยศรี , เด็กชายดนุสรณ์  เหมืองหม้อ , เด็กชายจิตรภานุ  ปันแอ , เด็กชายณัฐพล กิจสอาด
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:42   อ่าน 698 ครั้ง