ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน น่าน1 ปี 2557 (ภาษาไทย)
ชื่อนักเรียน : สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:37   อ่าน 630 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน น่าน1 ปี 2557 (ภาษาต่างประเทศ)
ชื่อนักเรียน : สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2557,08:36   อ่าน 600 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ประเภท โครงงานอาชีพ ระดับ ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฏชิณานันท์ ตันแฮด เด็กหญิงน้ำทิพย์ กันหลี เด็กหญิงศศิธร ชูวู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2555,06:47   อ่าน 1667 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ประเภท การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ระดับ ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ และเด็กชายเจษฎา ถาธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2555,06:43   อ่าน 1271 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ประเภท การตัดต่อภาพยนต์ ระดับ ม.๑-๖
ชื่อนักเรียน : นายรัฐเขตต์ เทพจันตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ และนายธราเทพ ปันทะมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2555,06:40   อ่าน 845 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ประเภท การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : นายนราธิป นวลแขว่ง,นายปิยะ อินมาตย์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2555,06:38   อ่าน 1262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ทักษะวิชาการ(การตัดต่อภาพยนต์)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรัฐเขตต์ เทพจันตา , เด็กชายปิยะ อินมาตย์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2554,19:45   อ่าน 978 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ทักษะวิชาการ(E-Book)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรัฐเขตต์ เทพจันตา , เด็กชายกานต์ ถนอมศิลป์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2554,19:33   อ่าน 1217 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ทักษะวิชาการ(อัฉริยะไอที)
ชื่อนักเรียน : นายเอกชัย ใจพัฒนพิทักษ์ , เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สาแก้ว
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2554,19:24   อ่าน 998 ครั้ง